Inkomstregistret fixas på måndagen 10.5. kl. 18.00-24.00. Då går det inte att hämta inkomstuppgifterna från inkomstregistret för en ansökan. Du kan, om du så önskar, ändå skicka ansökan, vi hämtar inkomstuppgifterna senare.